Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Beleidsbrief Jeugd

06.11.2017 | Beleidsbrief Jeugd 2018-2019

De minister van Jeugd diende eind oktober zijn beleidsbrief Jeugd 2018-2019 in bij het Vlaams Parlement. Deze beleidsbrief geeft een laatste invulling aan de strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsnota Jeugd 2014-2019. Per doelstelling belicht hij de beleidsrealisaties 2018 en de beleidsopties 2019.


Prioriteiten voor 2019

In het komende werkjaar staan de volgende prioriteiten op de agenda:

  • creëren van ruimte voor kinderen en jongeren én voor het jeugdwerk via het openstellen van schoolspeelplaatsen;
  • blijvend inzetten op een werkbaar en gecoördineerd vrijwilligersbeleid;
  • jeugdwerk als een basisrecht voor álle kinderen en jongeren;
  • bevorderen en ondersteunen van beleidsparticipatie;
  • eindrapportage over het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan;
  • blijvend inzetten op kindvriendelijke steden en gemeenten.


Vorige beleidsbrieven

>> Beleidsbrief Jeugd 2018 - Beleidsprioriteiten 2017-2018 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2017 - Beleidsprioriteiten 2016-2017 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2016 - Beleidsprioriteiten 2015-2016 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2014 - Beleidsprioriteiten 2013-2014 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2013 - Beleidsprioriteiten 2012-2013 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2012 - Beleidsprioriteiten 2011-2012 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2011 - Beleidprioriteiten 2010-2011 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2009 - Beleidprioriteiten 2008-2009 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2008 - Beleidsprioriteiten 2007-2008 (.pdf)