Subsidies
Lokaal jeugdbeleid Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Beleidsbrief Jeugd

25.10.2016 | Beleidsbrief Jeugd ingediend bij Vlaams Parlement

Minister van Jeugd Sven Gatz diende op 21 oktober zijn beleidsbrief Jeugd 2016-2017 in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsbrief gaat de minister verder in op de strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsnota Jeugd 2014-2019. Per doelstelling belicht hij de beleidsrealisaties 2016 en de beleidsopties 2017.


Prioriteiten voor 2017

In het komende werkjaar staan de volgende prioriteiten op de agenda:

  • concrete ondersteuning voor diversiteit in het jeugdwerk
  • het traject rond jeugdwerk in de stad
  • evaluatie van het decreet op de jeugdverblijven
  • de voorbereiding van de overheveling van de taken van de provincie naar het Vlaamse niveau
  • blijvend inzetten op kindvriendelijke gemeenten.

De beleidsbrief wordt de komende weken besproken in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.


Vorige beleidsbrieven


>> Beleidsbrief Jeugd 2016 - Beleidsprioriteiten 2015-2016 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2014 - Beleidsprioriteiten 2013-2014 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2013 - Beleidsprioriteiten 2012-2013 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2012 - Beleidsprioriteiten 2011-2012 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2011 - Beleidprioriteiten 2010-2011 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2009 - Beleidprioriteiten 2008-2009 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2008 - Beleidsprioriteiten 2007-2008 (.pdf)