Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Beleidsbrief Jeugd

04.01.2017 | Toelichting en bespreking beleidsbrief Jeugd 2018

Minister van Jeugd Sven Gatz diende eind oktober zijn beleidsbrief Jeugd 2017-2018 in bij het Vlaams Parlement. In deze beleidsbrief gaat de minister verder in op de strategische en operationele doelstellingen uit de beleidsnota Jeugd 2014-2019. Per doelstelling belicht hij de beleidsrealisaties 2017 en de beleidsopties 2018.

De minister lichtte zijn beleidsbrief daarna toe in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, in samenhang met de begrotingsonderdelen voor jeugd.


Prioriteiten voor 2018

In het komende werkjaar staan de volgende prioriteiten op de agenda:

  • het masterplan diversiteit
  • de uitbouw van een communicatieplatform voor de jeugd
  • de overheveling van de provinciale taakstelling rond jeugd
  • blijven inzetten op een gecoördineerd vrijwilligersbeleid
  • blijven inzetten op kindvriendelijke steden en gemeenten.


Vorige beleidsbrieven

>> Beleidsbrief Jeugd 2017 - Beleidsprioriteiten 2016-2017 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2016 - Beleidsprioriteiten 2015-2016 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2014 - Beleidsprioriteiten 2013-2014 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2013 - Beleidsprioriteiten 2012-2013 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2012 - Beleidsprioriteiten 2011-2012 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2011 - Beleidprioriteiten 2010-2011 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2009 - Beleidprioriteiten 2008-2009 (.pdf)

>> Beleidsbrief Jeugd 2008 - Beleidsprioriteiten 2007-2008 (.pdf)