Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Beleidsdocumenten

 

 

Beleidsnota Jeugd

De beleidsnota Jeugd geeft de grote strategische beleidskeuzes weer van de minister van Jeugd voor de duur van de regeerperiode.

Beleidsbrief Jeugd

De beleidsbrief Jeugd formuleert de concrete beleidsprioriteiten van de minister van Jeugd voor één bepaald jaar van de legislatuur.