Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Begroting Jeugd 2010

Initiatieven, activiteiten, eigen werking van de afdeling Jeugd


Programma Omschrijving Definitieve cijfers 2009 Initiële cijfers
2010
Definitieve cijfers 2010
HC0-HG100-1211 Algemene werkingskosten - allerhande uitgaven voor jeugdbeleid met betrekking tot adviesorganen, promoties, vorming, studie-, expertise- en representatiekosten en publicaties 243 000 243 000 463 000
HC0-HG130-1211 Algemene werkingskosten - Uitgaven EU-voorzitterschap Jeugd 0 304 000 1 191 000
HC0-HG123-4130 Dotatie aan de DAB Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd 541 000 573 000 573 000
HC0-HG129-7422 Aankoop van kampeermateriaal 0 104 000 0

Subsidiëring van jeugdinitiatieven

Programma Omschrijving Definitieve cijfers 2009 Initiële cijfers 2010 Definitieve cijfers 2010
HC0-HG101-3200 Subsidie voor de ondersteuning van jongerenjournaals 600 000 0 150 000
HC0-HG102-3300 Subsidies aan landelijk georganiseerde jeugdverenigingen 23 389 000 23 261 000 23 187 000
HC0-HG103-3300 Subsidies voor experimentele en vernieuwende initiatieven voor de jeugd 92 000 150 000 146 000
HC0-HG104-3300 Subsidies aan internationale jeugduitwisselingsprojecten 383 000 372 000 205 000
HC0-HG105-3300 Subsidies voor jeugdculturele initiatieven 1 550 000 1 662 000 1 610 000
HC0-HG106-3300 Subsidies voor de participatie van, communicatie over en informatie aan de jeugd 3 261 000 3 544 000 3 543 000
HC0-HG107-3300 Subsidie aan de vzw Steunpunt Jeugd 1 021 000 1 001 000 1 001 000
HC0-HG108-3300 Subsidies aan hostels en jeugdverblijfcentra 2 511 000 2 471 000 2 479 000
HC0-HG109-3300 Subsidie aan de vzw Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap 655 000 639 000 639 000
HC0-HG110-3300 Subsidie voor de vzw Vlaamse Jeugdherbergen 536 000 522 000 522 000
HC0-HG111-3300 Subsidies voor de vzw Centrum voor Jeugdtoerisme 621 000 611 000 611 000
HC0-HG112-3300 Subsidie aan het Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP Jeugd) 663 000 625 000 625 000
HC0-HG113-3300 Subsidies voor de proeftuinen participatiebeleid Jeugd 659 000 716 000 455 000
HC0-HG114-3300 Subsidies aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt 58 000 55 000 55 000
HC0-HG115-3300 Subsidie aan het Europees Jeugdorkest 10 000 9 000 9 000
HC0-HG116-3300 Subsidies voor aanmoediging, organisatie en ontwikkeling van activiteiten inzake kinderrechten 413 000 0 0
HC0-HG117-3300 Subsidie aan de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) 2 072 000 2 005 000 2 010 000
HC0-HG118-3300 Subsidie aan de vzw Kenniscentrum Kinderrechten in oprichting 0 200 000 201 000
HC0-HG119-3300 Subsidie voor de jeugdraden voor inspanningen van het gemeentebestuur ten voordele van de jeugd tot 25 jaar 0 20 000 20 000
HC0-HG120-3300 Subsidie aan de vzw Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten (VVJ) 343 000 327 000 327 000
HC0-HG121-3300 Subsidies in het kader van de Buitenspeeldag 43 000 41 000 41 000
HC0-HG122-3300 Subsidie aan de vzw JINT - Coördinatieorgaan voor Internationale Jongerenwerking 905 000 890 000 1 068 000
HC0-HG124-4322 Subsidies voor het uitvoeren van een provinciaal jeugdwerkbeleidsplan 1 401 000 1 397 000 1 258 000
HC0-HG125-4312 Subsidies voor het uitvoeren van een lokaal jeugdwerkbeleidsplan 20 176 000 20 472 000 18 366 000
HC0-HG126-4540 Dotatie aan de Nationale Commissie voor de rechten van het kind 65 000 65 000 65 000
HC0-HG127-5210 Subsidie voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingslokalen 1 000 000 0 0
HCO-HG132-3300 Subsidiëring van grootschalige jeugdevenementen in het kader van het participatiedecreet 0 0 135 000