Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Begroting

Elk jaar maakt de Vlaamse Regering een schatting van de ontvangsten en uitgaven voor het volgende jaar, de zogenaamde begroting. De Vlaamse begroting bestaat uit een middelenbegroting (ontvangsten) en een uitgavenbegroting (uitgaven). Ze wordt elk jaar ingediend bij het Vlaamse Parlement, waar ze wordt besproken in de verschillende parlementaire commissies. Na de besprekingen volgt er een stemming in de plenaire vergadering. Pas wanneer het Vlaamse Parlement de algemene uitgavenbegroting heeft aangenomen, mag de Vlaamse Regering ook de uitgaven doen die daarin voorzien zijn.

 

In de kijker

Hier vind je het meest recente nieuws over de uitgavenbegroting Jeugd en de eventuele aanpassingen van de begroting.

Uitgavenbegroting Jeugd

De uitgavenbegroting Jeugd bevat de geraamde kredieten die de afdeling Jeugd nodig heeft voor de uitvoering van het jeugdbeleid.

 

Begrotingscontrole

Minstens één keer per jaar wordt de begroting van de Vlaamse Gemeenschap via een 'begrotingscontrole' geactualiseerd of bijgestuurd.

Provisioneel krediet

Een provisioneel krediet is een budget dat de Vlaamse overheid achter de hand houdt om indexverhogingen op te vangen.