Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

07.07.2017 | Beslissing over subsidie-enveloppe voor verenigingen met bijzondere opdracht

De minister van Jeugd nam een beslissing over de subsidie-enveloppe 2018-2020 voor de verenigingen met bijzondere opdracht. Hij baseerde zich daarvoor op de beleidsnota's van de verenigingen en het advies van de afdeling Jeugd over die beleidsnota's. Het gaat om de verenigingen die gesubsidieerd worden op basis van artikel 8 van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid.

  • De Ambrassade vzw: 1 800 000 euro
  • Vereniging Vlaamse Jeugddiensten vzw (VVJ): 560 000 euro
  • JINT vzw: 910 000 euro
  • Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi): 225 000 euro
  • Kinderrechtencoalitie vzw: 155 000 euro