Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

In de kijker

27.08.2015 | VIA-subsidies 2015 goedgekeurd door Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering besliste op 17 juli over de VIA-subsidies 2015 voor de organisaties uit de cultuur-, sport- en jeugdsector.

De VIA of Vlaamse Intersectorale Akkoorden zijn akkoorden tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners met als doel de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in die sectoren te verbeteren en het management van de organisaties te ondersteunen.

Het gaat om afspraken om de koopkracht te verhogen, de kwaliteit van het werk te verbeteren of de uitbreiding van het personeel mogelijk te maken. De Vlaamse overheid verleent elk jaar subsidies aan de werkgevers (de organisaties) om die afspraken te kunnen uitvoeren.

VIA-subsidies 2015 - organisaties sociaal-cultureel werk