Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Tewerkstelling

De Vlaamse overheid neemt allerlei maatregelen om enerzijds de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de sociaal-culturele sector te verbeteren, anderzijds via loonsubsidies de reguliere tewerkstelling in die sector aan te moedigen.

De optimalisatie van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die actief zijn in de Vlaamse sociaal-culturele sector wordt geconcretiseerd in de Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA). De sociaal-culturele organisaties die de maatregelen uit deze akkoorden uitvoeren, worden daarvoor gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid zet zich sinds 2002 sterk in om de vroegere DAC-arbeidsplaatsen in de cultuur-, jeugd- en sportsector om te zetten naar reguliere werkgelegenheid, de zogenoemde DAC-regularisatie. Organisaties die geregulariseerde DAC'ers tewerkstellen, krijgen van de Vlaamse overheid een tegemoetkoming in de verplichte loonkosten.