Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Verenigde Naties en UNESCO

De UNESCO is de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Ze wil de vrede en de veiligheid in de wereld bevorderen door internationale samenwerking te stimuleren op het vlak van onderwijs, natuurwetenschappen, sociale en menswetenschappen, cultuur en communicatie en informatie. 195 landen zijn lid van de UNESCO.

De UNESCO organiseert om de twee jaar een jeugdforum, dat voorafgaat aan de algemene vergadering van de UNESCO. Dat forum is voor jongeren van over de hele wereld een unieke gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de UNESCO-thema’s en hun ideeën over te brengen aan de lidstaten van de UNESCO. Ook Vlaanderen probeert steeds een vertegenwoordiger naar dat forum af te vaardigen.

15.12.2015 | UNESCO-jeugdforum: verslag van de Vlaamse jongerenvertegenwoordiger

Van 26 tot 28 oktober vond in Parijs het negende UNESCO-jeugdforum plaats, met als thema 'Jonge globale burgers voor een duurzame planeet'. Meer dan vijfhonderd jongeren van over de hele wereld gingen er met elkaar in discussie over de klimaatverandering en over duurzame ontwikkeling na 2015. Hun aanbevelingen werden daarna voorgesteld op de algemene vergadering van de UNESCO.

Voor Vlaanderen nam Anne-Laura Van Den Berghe deel aan het jeugdforum. Zij werd in het voorjaar door het UNESCO-Platform Vlaanderen verkozen tot Vlaamse jongerenvertegenwoordigster.