Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Politiek samenwerkingskader

De Raad Jeugd van de Europese Unie heeft op 27 november 2009 een nieuw kader voor Europese samenwerking inzake Jeugd aangenomen. Voor de periode 2010-2018 worden voor 8 actiegebieden doelstellingen naar voor geschoven. Bedoeling is dat de Commissie en de lidstaten acties ondernemen om die doelstellingen te verwezenlijken.

De ministers van Jeugd wisselden van gedachten over de concrete resultaten die ze in 2018 bij de evaluatie van het samenwerkingskader verwachten en over de stappen die nodig zijn om die resultaten te behalen. Voor België voerde minster Huytebroeck het woord. Zij legde de link met de prioriteiten die het Belgische voorzitterschap dit jaar stelt, met name jeugdwerk en jeugdwerkgelegenheid.