Subsidies
Landelijk georganiseerde jeugdverenigingen Cultuureducatieve verenigingen Verenigingen informatie en participatie Politieke jongerenbewegingen Experimentele projecten Projectoproepen Jeugdhuizen Internationale projecten Jeugdverblijfcentra Brede school Organisaties kansengroepen Grootschalige jeugdevenementen Verenigingen met bijzondere opdracht Tewerkstelling
Lokaal en bovenlokaal jeugdbeleid Kadervorming en attesten Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid Kinderrechten Internationale samenwerking Uitleendienst Kampeermateriaal Begroting Onderzoek Beleidsdocumenten Fiscale aftrek kinderopvang Publicaties Parlementaire vragen en initiatieven

Europese Unie

De Europese Unie is actief op allerlei beleidsterreinen. Sinds de inwerkingtreding van het verdrag van Maastricht is Jeugd een bevoegdheid van de Unie. De Europese samenwerking rond jeugd heeft sindsdien een hele weg afgelegd en is nog steeds volop in ontwikkeling.

Het Programma Jeugd is het Europese subsidieprogramma voor uitwisselingen van jongeren en jeugdwerkers.

In de EU-Raad wordt het politieke samenwerkingskader uitgetekend. De Raad is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Unie.

Wie meer wil weten over Europa en jeugd, vindt alle informatie op de Europese Jeugdportaal.