Contact

Een nieuwe structuur voor het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media startte het jaar 2018 in een volledig nieuwe structuur. Het departement wil immers optimaal blijven inspelen op de behoeften van zijn stakeholders en doelgroepen. Daarom is er enerzijds nood aan meer kennisontwikkeling, anderzijds aan een meer geïntegreerde aanpak van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Organigram

Organigram CJM

Nieuwe indeling in afdelingen en teams

Meer info over de samenstelling en de leiding van de verschillende afdelingen en teams vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media

De contactgegevens van de medewerkers vind je op de contactpagina’s per werksoort of thema:


Waar vind je ons?

Pers en communicatie

Ilse De Schutter, woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd en Media