Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


25.11.2019 | Aangekondigde besparingen op subsidies cultuur – Stand van zaken

Op donderdag 28/11 komt de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement opnieuw samen om zich te buigen over de aangekondigde besparingen en de uitgavenbegroting voor het beleidsveld Cultuur. Aangezien de besprekingen tot dan on hold staan, kunnen we op dit moment geen nieuwe informatie over de werkingssubsidies 2020 bekendmaken. We volgen uiteraard alles op de voet. Het verslag van de vorige commissievergadering (14/11), waarin de beleidsnota Cultuur werd toegelicht, vind je op de website van het Vlaams Parlement.

20.11.2019 | Publicatie tabellen werkingssubsidies cultuur uitgesteld

In tegenstelling tot wat we vorige week communiceerden, kunnen we nog geen aangepaste bedragen voor de werkingssubsidies binnen de cultuursector publiceren op onze website. Dit door de recente ontwikkelingen rond het begrotingsvoorstel van de Vlaamse Regering en de besprekingen in de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams Parlement.

12.11.2019 | Aangekondigde besparingen

Vrijdag stonden de beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019-2024 op de agenda van de Vlaamse Regering. Daarnaast bezorgde de Vlaamse Regering vrijdag ook het begrotingsvoorstel voor 2020 aan het Vlaams Parlement. De begroting moet uiterlijk eind december goedgekeurd worden. Dit zal leiden tot een aanpassing van de bedragen voor de werkingssubsidies. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media zal die bedragen conform het begrotingsvoorstel op 20 november via deze website communiceren. Dit begrotingsvoorstel zal ook impact hebben op de toekenning van de projectsubsidies. Hierover zullen we voor eind november communiceren.

Save the date: sectormoment cultuureducatie | 29 januari 2020

Met dit sectormoment willen we beleidsmensen en mensen uit het cultuureducatieve veld met elkaar in contact brengen. De studiedag is in eerste instantie bedoeld voor professionals of vrijwilligers die in een cultuur-, jeugd- of mediaorganisatie betrokken zijn bij de cultuureducatieve werking en praktijk. Zowel cultuureducatieve medewerkers als directeurs en stafmedewerkers zijn welkom. Zet deze studiedag alvast in je agenda. Het programma komt half november online.

Nieuws JEUGD


20.11.2019 | Aangekondigde besparingen op werkingssubsidies Jeugd

Op 8 november bezorgde de Vlaamse Regering de beleidsnota’s Cultuur, Jeugd en Media voor de periode 2019-2024 aan het Vlaams Parlement, evenals het begrotingsvoorstel voor 2020. De begroting moet uiterlijk eind december door de Vlaamse Regering worden goedgekeurd. Het ingediende begrotingsvoorstel bevat voor het beleidsveld Jeugd een aantal besparingsmaatregelen met betrekking tot de werkingssubsidies. Bekijk de aangepaste subsidiebedragen 2020 per decreet.

Save the date: sectormoment cultuureducatie | 29 januari 2020

Met dit sectormoment willen we beleidsmensen en mensen uit het cultuureducatieve veld met elkaar in contact brengen. De studiedag is in eerste instantie bedoeld voor professionals of vrijwilligers die in een cultuur-, jeugd- of mediaorganisatie betrokken zijn bij de cultuureducatieve werking en praktijk. Zowel cultuureducatieve medewerkers als directeurs en stafmedewerkers zijn welkom. Zet deze studiedag alvast in je agenda. Het programma komt half november online.