Nieuws Sociaal-Cultureel Werk


Nieuws JEUGD


Save the Date! 22 maart 2019 - Voorstelling JOP-boek Jongeren in cijfers en letters 4

Op 22 maart stellen het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) het nieuwe JOP-boek Jongeren in cijfers en letters 4 voor. Dat boek rapporteert de eerste bevindingen en inzichten over de data die het JOP in 2018 verzamelde bij meer dan 11.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen. Onderzoeksresultaten over thema’s als welbevinden, vrijetijdsbesteding en sociale identiteit zullen tijdens de studiedag worden toegelicht. Meer informatie volgt later, noteer 22 maart alvast in je agenda.